Vállalási feltételek

 1. Áraink a 27% ÁFA-t tartalmazzák.
 2. Árajánlatainkat a rendelkezésünkre álló összes információ alapján készítjük el, hogy megrendelőink minél pontosabb árat kaphassanak előzetesen. Ennek ellenére véglegesnek csakis a helyszíni felmérésünk alapján készített árajánlataink tekinthetők, az ezt megelőző bármilyen ajánlatunk csupán tájékoztató jellegű.
 3. Termékeink gyártásának határideje a megrendelés aláírásától/e-mailes visszaigazolásától és az előleg megfizetésétől számítottan (kettő közül a későbbi) 25 munkanap. A termékek elkészültét követően telefonon értesítjük a felszerelés időpontjáról. A vállalási határidő a termékek gyártására vonatkozik, amennyiben Megrendelő telepítést is rendelt, úgy kollégánk a termékek elkészültét követően 2 héten belüli időpontot ajánl a termékek felszerelésére. Amennyiben Megrendelő a felajánlott időpontot nem tudja elfogadni, úgy a szerelésre vonatkozó határidő két héttel meghosszabbodik.
 4. Késedelmes teljesítés esetén, amennyiben a késedelem nem a Megrendelőnek felroható okból és nem vis major okból következik be, cégünk késedelmi kamatot fizet Megrendelőnek a határidő lejártát követő első naptól a telepítés napjáig. A késedelmi kamat a megrendelés bruttó összértéke után számítandó a NAV által közzétett, az alábbi weboldalon elérhető kalkulátor által számoltaknak megfelelően: https://nav.gov.hu/ugyfeliranytu/kalkulatorok/kesedelmi_kamat_szamitasa


Kiszállási és felmérési díjak

 1. Kiszállási díjaink új termékek telepítéséhez: Budapest területén egységesen 5 000 Ft a kiszállási díjunk. Budapesten kívül, a 0. km-től számított 30 km-en belül 15 000 Ft kiszállási díjat számolunk fel. (7 500 Ft-ot a felmérésre vonatkozóan és további 7 500 Ft-ot a telepítésre.) Ennél messzebb történő munkavégzés esetén 650Ft/km díjat alkalmazunk a 0. km-től számítottan, mely a felmérésre és a szerelésre is külön-külön számítandó (pl.: 50 km távolság esetén 2x50=100 km x 650 Ft, azaz br. 65 000 Ft). 60 km-en túli munkák esetén minden árunkhoz 13% felár járul. 
 2. Kiszállási díjaink árnyékolók javításához: Budapest területén egységesen 15 000 Ft a kiszállási díjunk. Budapesten kívül, a 0. km-től számított 30 km-en belül 20 000 Ft kiszállási díjat számolunk fel. Ennél messzebb történő munkavégzés esetén 650Ft/km díjat alkalmazunk a 0. km-től számítottan, mely a felmérésre és a szerelésre is külön-külön számítandó. 
 3. Felmérési díjunk: A helyszíni felmérésünk díja 15 000 Ft, melyből 15 napon belül történő megrendelés esetén 5 000 Ft-ot jóváírunk a megrendelés végösszegéből. A felmérés díját kollégánk a helyszínen kéri el, a felmérésre vonatkozó esetleges kiszállási díjjal együtt, melyet készpénzzel vagy bankkártyával tud kifizetni. A kiállított számlát e-mailben küldjük el, igény esetén papír alapon is postázzuk. 

Telepítési feltételek

 1. Az elkészült árnyékolók felszerelését munkanapokon 9-16 óra között, a Megrendelővel előre egyeztetett időpontban vállaljuk.
 2. A már elfogadott telepítési időpont lemondását munkanapokon 9-16 óráig tudjuk befogadni. Amennyiben a lemondás a szerelés időpontja előtt 24 órán belül történik, úgy a szerelés költségét és az arra vonatkozó kiszállási díjak összegét a vállalási díjon túl felszámoljuk. A szerelést megelőző 48 órán belüli lemondás esetén a fenti díjak 70% fizetendő pluszköltségként. A fenti intervallumok számításába nem tartoznak bele a munkaszüneti napok.
 3. Megrendelő vállalja, hogy a telepítés helyszínét szerelésre alkalmas állapotban bocsájtja rendelkezésünkre, így a helyszín megközelítése, a termékek telepítéséhez szükséges hely általa biztosított.
 4. Megrendelő elfogadja, hogy a telepítés során óhatatlanul por és kosz keletkezik, illetve tevékenységünk zajjal jár. Munkavédelmi okokból munkatársaink csak cipőben, lábzsák nélkül dolgozhatnak.

Többletmunkák

 1. Szerelőink a megrendelésben rögzített munkákat végzik el. Amennyiben a megrendelő ettől eltérő, vagy plusz igényt támaszt, úgy munkatársaink mérlegelik a feladat helyszínen való megvalósíthatóságát. Pozitív elbírálás esetén megbecsülik a munka anyagszükségletét és várható időtartamát. melyről tájékoztatják Megrendelőt. Megrendelés esetén a többletköltséget a felmerült alkatrészek és a tényleges munkaidő alapján számlázzuk ki Megrendelőnek. Szerelőcsapataink óradíja 28 750 Ft, mely félórás bontásban kerül elszámolásra.

Elektromos termékek és bekötésük

 1. Elektromos eszközök tápellátását Megrendelő biztosítja a redony.com weblapunkon elérhető útmutató szerint. Ez alól kivételt képeznek azon esetek, mikor a megrendelés tartalmazza az elektromos kiállás kiépítését. Ilyenkor a felmérés során egyeztetett ponttól kollégáink falon kívüli kábelcsatornában vezetik el az elektromos kábelt a fogyasztóig.
 2. Telepítő kollégáink elektromos termékeinket próbakábelről tanítják fel, majd bekötik a rendelkezésre álló hálózatba. Cégünk nem vállal felelősséget azokért a hibákért, melyek a helyi elektromos hálózat hibájából következnek be. Különös tekintettel, de nem kizárólag, azokra az esetekre vonatkozóan, mikor az általunk biztosított termék próbakábelről rendeltetésszerűen működik, míg a helyi hálózatra kötve nem.
 3. Elektromos termékeinket fix bekötéssel szereljük. Amennyiben Megrendelő dugvillás kialakítással kéri az elektromos termék bekötését, úgy az adott termékre nem tudunk garanciát vállalni.

Meglévő szerkezetek

 1. Tevékenységünk során maximális figyelmet fordítunk arra, hogy munkánkkal ne okozzunk kárt. Ennek ellenére előfordulhat, hogy kívülről előre nem látható tényezők miatt a meglévő szerkezetekben a telepítés vagy javítás során kár keletkezik, emaitt meglévő szerkezetek hibájára garanciát nem vállalunk.

Az elvégzett munka és a termékek átadás-átvétele

 1. Telephelyi átvétellel (azaz telepítés nélkül) rendelt termékek esetében Megrendelő vagy megbízottja az áru átvételkor ellenőrzi a termék épségét.
 2. Helyszíni telepítés esetén Megrendelő vagy a helyszínen jelen lévő, megbízott személy veszi át a munkát kollégáinktól az erre szolgáló formanyomtatványunkon.
 3. Az átvétel akár jelen bekezdés 1., akár a 2. pontja szerint történik, sérülésekre, mechanikai behatásra keletkezett hibákra és esztétikai, mennyiségi kifogásokra a továbbiakban Megrendelő részéről lehetőség nincs.

Garancia

 1. Garanciális hiba bejelentése a https://shop.jozsa.hu/javitas oldalon történik. Kérjük őrizze meg a számlát, mert a garancia igénybevételéhez annak felmutatása szükséges. Fontos, hogy az érintett termék jól hozzáférhető legyen, amennyiben elburkolásra kereült, vagy pl. vakolható redőny szerelőfedelére rávakoltak, úgy Megrendelőnek a terméket hozzáférhetővé kell tenni a garancia igénybevételéhez. 
 2. Motoros árnyékolók esetén a vezérlés vagy a motor programjába bekövetkező változásokra nem vonatkozik a garancia, amennyiben nem az eszköz meghibásodása, hanem annak elállítása, hibása programozása eredményezte a nem megfelelő működést. Így különösen, de nem kizárólag, garancián kívüli hibának minősül, hogyha a beállításokban bekövetkezett módosítások miatt a telepített termék nem működik megfelelően, újraprogramozásra szorul vagy ha a motorokon beállított végállások módosulnak, mert a motor telepítés után akadályba ütközött.
 3. Meghibásodás esetén, ha a javítási idő a 15 napot meghaladja, akkor Megrendelőt legkésőbb a 15. napon tájékoztatjuk a javítás várható időtartamáról.
 4. Amennyiben garanciálisnak jelentett hibáról bebizonyosodik, hogy a hiba nem áll fenn vagy nem tartozik a garancia hatásköre alá, Megrendelő köteles a mindenkor érvényben lévő kiszállási, hibafeltárási és javítási igény esetén a javítási költséget megfizetni.
 5. A garancia időtartama meghosszabbodik a hiba bejelentéséttől a hiba elhárításáig eltelt idővel, amely alatt a Megrendelő a terméket a hiba miatt rendeltetés szerűén nem használhatta.
 6. Bármely, nem cégünk által végzett javítási kísérlet a garancia elvesztésével jár.
 7. A garancia nem terjed ki azon hibák elhárítására, melyek megelőzhetőek lettek volna, ha Megrendelő a későbbi hibát kiváltó meghibásodást időben bejelenti.
 8. Nem minősülnek garanciális hibának a külső behatásra keletkezett meghibásodások, illetve az elemi kár okozta meghibásodások (túlfeszültség, viharkár, villámcsapás, beázás...) és a nem rendeltetésszerű használatból keletkezett károk.
 9. Nem garanciális hiba a termék normál használatból eredő természtes elhanszálódása, kopása.
 10. A termék szennyeződéséből, a termék takarításának vagy előírt karbantartásának elmulasztásából eredő hibák nem képezik a garancia részét.